Det er besluttet af ca. 16 lærere fra de mønske skoler skal tvangsforflyttes til øvrige skoler i Vordingborg pr. 1/8 2007

Læserbrev

Efter meget skriveri i pressen og til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Ny Vordingborg kommune, samt en demonstration foran Præstø gamle rådhus, er vi ikke kommet et skridt nærmere en løsning/ forklaring på lærerproblemet på Møn.

 

Der skrives ofte om folkeskolen i pressen.

I Danmark er der ca. 9 % funktionelle analfabeter. 20 % af eleverne i Danmark får ikke en uddannelse efter folkeskolen. Sygefraværet for lærerne stiger. Flere får stress. Andelen af studerende der gennemfører uddannelsen er fra 1993 til 2005 faldet fra 85 % til 65 %.

 

Det mest alvorlige er dog, at antallet af langtidssygemeldte lærere stiger. Stigningen i sygefraværet skyldes jo ikke, at der er flere, der får influenza. Det handler simpelthen om dårligere trivsel, og det er bekymrende. Både for de lærere, der bliver syge, og fordi man ikke kan lave en kvalificeret og engageret undervisning, hvis man ikke trives.

Vi skal levere højere kvalitet, men samtidig have flere elever i klasserne. Vi skal undervise mere, men får ingen bud på, hvad det er, vi så ikke skal gøre. Vi skal styrke elevernes faglige kundskaber, men kritiseres for, at børn er for fede og i for dårlig form.

Lærerne er generelt glade for deres job. Trods de mange modstridende krav. Heldigvis er det undervisningen og samværet med børnene som vi værdsætter mest. Men vi oplever mangel på sammenhæng mellem kravene til undervisningen og den tid og de midler, vi får tildelt. Men mest bekymrende er, at en undersøgelse viser, at 4 ud af 5 lærere oplever, at de ikke bliver værdsat af kommunen som arbejdsgiver. En så markant medarbejderreaktion ville få alarmklokkerne til at ringe hos enhver privat topleder.

Det er ikke et råb om penge jeg kommer med her, men om ikke at sælge ud af kvaliteten.

En skoleelev blev for nogle år siden af sin lærer bedt om at sige, hvordan hun selv syntes, hun klarede sig i de forskellige skolefag. Hun vurderede sine faglige evner ganske højt. Det svar fandt læreren meget problematisk, for hun var bestemt ikke enig. Senere forstod eleven, at hun i dette tilfælde skulle sammenligne sig med de andre i klassen, ikke med hvordan hendes eget niveau tidligere havde været. Er det på samme måde for os på Møn? Skal vi sammenligne os med hvordan de andre skoler i kommunen klarer sig, eller skal vi se på hvor godt vi har håndteret de problemer vi har mødt?

Husk, det er lærerne, der lægger grundlaget for hele uddannelsessystemet. Vi udfører det vigtigste job i Danmark.

 

Marlene Sand

Seks ud af 66 lærere på Stege skole bliver tvunget over på andre skoler i kommunen - eleverne protesterede torsdag formiddag. Tak

 

Set P4 sjællands hjemmeside; 10. maj

6 lærere, der i fremtiden skal undervise på andre skoler, har fået så kort varsel til at forberede sig på det, at det i dag udløste et fagligt frokostmøde blandt de øvrige lærere på Stege Skole.

Tillidskvinde på skolen Conni Lund Jæger-Hansen oplyser at en lærer i går fik besked om at hun skal undervise et andet sted efter sommerferien og at hun i øvrigt samme dag skulle møde op til et fagudvalgsmøde på den nye skole.

Og det korte varsel er lærerne meget utilfredse med og i morgen vil de igen diskutere situati-onen for at afgøre om den mangelfulde personale-politik er acceptabel.

Mandag var de tforældre og læreres tur til at protestere. Dette foregik i Præstø hvor børne - unge udvalget havde møde.